Connect with us

Geleneksel Tıp: Yeniden Keşfedilen Eski Bir Hazine

Featured

Geleneksel Tıp: Yeniden Keşfedilen Eski Bir Hazine

Kanıta Dayalı Geleneksel Tıp – Yazı Dizisi 3

Geleneksel Tıbbın Günümüzdeki Araştırmaları:
Yakın zamanda humoral teoriyle ilgili yeni tıp yaklaşımları ve araştırmalar ortaya çıkmaya başladı. Bu araştırmalar arasında Kupa Terapisi, Sülük Tedavisi ve Fitoterapi (Bitkilerle Tedavi)’yi saymak mümkündür.

Bugün sağlık pr250x250ofesyonellerinin de ilgi duymaya başladığı Kupa Terapisi, birçok çağdaş araştırmaya konu olmuştur. Güvenilir tıp dergilerinde ve batı üniversitesinde çeşitli hastalıklar için uygulanmakta, olumlu etkileri tespit edilmektedir. Kupa Terapisi kadim tıpta kan hıltını dengelemek için kullanılırdı.

Sülük tedavisi ise çağdaş tıp tarafından başvurulan bir yöntemdir. Mikrocerrahide, kan sulandırıcı veya tıkanıklık açıcı olarak kullanılan ve sayısız araştırmaya konu olmuş bir geleneksel tıp yöntemidir.

Bu alanda oluşan merak bireysel ve bazı kurumsal çabalarla araştırılmaktadır. Bu araştırma metotlarının standart hale gelebilmesi, uygulamaların genel sağlık hizmetlerine dahil edilmesi ve dünyanın her yerinde işleyiş gösterebilmesi için ortak bilinç oluşturulması gerekir.

Geleneksel Tıpta Tedavi:

Geleneksel Tıp’ta her müdahale vücuda yabancıdır. Dolayısıyla müdahaleler vücuda yeni görevler yüklemez; mevcut işleyişin düzenlenmesine yardımcı olur. Temelde ise vücudunun öz iyileşme gücünün arttırılması hedeflenir. Böylelikle bağışıklık sistemi kuvvetlenir ve hastalıkla mücadele etme gücü artar. Bu uygulamalar esnasında doğal malzemelerin kullanımı önem taşır: GDO’suz, sentetik katkı içermeyen ürünlerin tercih edilmesine önem gösterilir.

Geleneksel Tıp tedavilerinde birinci kural, günümüz Hipokrat yemininde de geçen ‘Önce Zarar Verme’ ilkesidir. Buna göre öncelikle zarar verenler engellenir, sonra zarar vermeyecek müdahaleler veya ilaçlar seçilir. Geleneksel Tıp Hekimleri bu konuda azami ölçüde tedbirli davranırlar.

Geleneksel Tıpta Teşhis ve Muayene

Geleneksel Tıp hekiminin teşhisi doğrudan gözlem, inceleme ve hastayı dinlemeye bağlıdır. ‘Muayene’ kelimesi; aslen gözlemleme anlamına gelir ve doğrudan gözle yapılır. Muayene kelimesi Geleneksel Tıbbın hasta teşhis yönteminden günümüze kalan bir kelimedir. Muayene esnasında sadece hekim ve hasta vardır. Bilgiler doğrudan toplanır. Bunun dışındaki her veri muayeneye yardımcı olacak niteliktedir; esas teşkil etmezler.

Geleneksel hekimin muayenelerine süre bakımından günümüz muayenelerinden oldukça uzundur. Hasta üzerinde vakit harcanır, her türlü gözlem bilgisi kaydedilerek geniş bir anamnez (hasta hikâyesi) alınır. Cilt rengi, saç yapısı, boy, vücut yapısı, tırnaklarının, dil ve diş etlerinin durumu, nabız teşhisi gibi veriler ve hastanın alışkanlıkları, yaşam tarzı yeme- içmesi, giyimi, mesleği, yaşı, cinsiyeti, doğduğu ve yaşadığı coğrafya göz önüne alınır. Buna niteliksel gözlem denir.

Görüntüleme cihazları ve ölçüm aletleriyle yapılan gözlemler ise ikinci derecede önemlidir. Niceliksel gözlem olarak adlandırılır. Niceliksel gözlemde hata oranının daha yüksek olduğu kabul edilir. [i]

Geleneksel Tıp hekimlerinin teşhis yöntemleri halk tarafından da yaygın şekilde bilinirdi. Avuç içi ve tırnaklardan sağlık, yetenek ve yatkınlıklar tespit edilebilirdi. Örneğin hala kültürümüzde yeri olan genç kızların kına gecelerinde avuç içlerine ve tırnaklara yakılan kına bu özelliklerin anlaşılmasını engellemek içindir. Ancak günümüzde bu uygulama bir gelenek olarak devam etmektedir.

Geleneksel Tıp Tedavi Yöntemleri

Dünyada geleneksel tıp deyince akla gelen akupunktur veya bitkisel tedavilerdir. Ancak bunlar dışında onlarca yöntemden bahsetmek mümkündür. Birçok yöntem günümüzde de kullanılmaktadır. Bazı yöntemler ise teknik gelişmelerden dolayı şekil değiştirerek devam etmektedir.

Geleneksel Tıp Uygulamalarından Bazıları:
1. Kupa Terapisi (Hacamat/Kuru- Islak):

 • Kupa Terapisi ilginç şekilde tarih boyunca beş kıt’ada  her kültürün uyguladığı tek bir ortak tedavi yöntemidir. Bitkilerin coğrafi durumlara göre değişiklik gösterdiği görülür ancak Güney Amerika’dan Uzak Doğuya, Afrika’dan Avrupa’ya her yerde Kupa Terapisi uygulamasına rastlamak mümkündür. Bu anlamda Kupa Terapisi insanlığın ortak paydasıdır.
 • Hakkında yüzlerce çağdaş araştırma bulunuyor.
 • Herhangi bir yan etkisi tespit edilemedi.
 • Geleneksel tıbbın günümüz tıbbı içinde yıldızı yükselen bir tedavi yöntemidir.
 • Çok çeşitli hastalıklarda kullanılan geniş etki alanına sahiptir.

2. Hirudoterapi/ Sülük Tedavisi:

 • Mikro cerrahide; kopan uzuvların dikilmesi, yara bakımı, kan dolaşımı sağlanması gibi müdahalelerde ve ameliyat sonrası uygulanan bir yöntemdir.
 • Psikolojik etkileri mevcuttur
 • 60 farklı protein içeren sindirim enzimi salgılayan sülüklerin modern tıpta çeşitli ilaçların yapımında kullanıldığı bilinmektedir. Bu maddelerden biri olan “Hirudin” enzimi yakın bir zamana kadar kan sulandırıcı olarak kullanılıyordu. Ancak bugün yerini Gen teknolojisi ile üretilen rekombinant hirudine (Lepirudin) bırakmıştır.

3. Cerrahi Müdahaleler:

 • Geleneksel tıp hekimlerince tasarlanan cerrahi aletler günümüzde çağdaş cerrahi tarafından da kullanılmaktadır.
 • Geleneksel tıp hekimlerince şaşırtıcı derecede başarılı cerrahi müdahaleler gerçekleşmekteydi. Örneğin 15.yy’ın önemli hekimlerinden Sabuncuoğlu Şerafettin Pnömotoraks’ın (Akciğer Sönmesi) tedavisini kupa terapisinin de dahil edildiği cerrahi müdahaleyle sağlamıştır. [ii]

4. Perhiz/Oruçla Tedavi

 • Günümüzde beslenme ve diyetin önemi ön plana çıkmaktadır. Geleneksel Tıp’ta ise perhiz, sağlığı korumada ve hastalıkların tedavisinde en önemli ikinci etkendir. (Birinci etken Hava’dır.)
 • Geleneksel Tıp hekimleri perhiz programını mizaca uygun olarak düzenlerlerdi. Kan grubu diyeti, mizaca uygun beslenmenin çağdaş yorumudur.
 • Açlık Tedavisi: Vücudun öz iyileşme gücünün ortaya çıkabilmesi, sindirim ve boşaltım gibi sistemlere enerji harcanmaması için belirli aralıklarla gıda alımı kesilir. Çoğu zaman sadece su ile bazen de taze meyve ve sebze suları ile oruç / açlık yapılır. Hipokrat, İbn Sina ve sonrasında Osmanlı Hekimleri hastalıklardan kurtulmak için öz iyileşme gücünün (bağışıklığın) serbest bırakılmasını savunurlar. Çağdaş araştırmalar açlık tedavisinin kronik, inatçı ve zorlu hastalıklar da dahil psikolojik ve psikosomatik hastalıklarda olumlu sonuçlar verdiğini bildirmiştir. [iii]

5. Hareket tedavisi (Egzersiz ve Spor)

 • Bazı hastalıklar için dinlenmek iyileştirici iken, bazı hastalıkların iyileştirilmesinde ise spor ve hareket tavsiye edilir.
 • At, binicilik, ok atma, yüzme gibi vücudun tamamının kullanıldığı sporlar üne çıkmaktadır.
 • Spor iştahı kuvvetlendirir ve neşe verir. Ancak spor aç karnına, hazım bittikten sonra yapılır.
 • Hafif terleme meydana gelince sporu bırakmak tavsiye edilir.

6. Balneoterapi/Hidroterapi

 • Geleneksel Tıp hekimleri hamam, kaplıca, ılıca ve içmeleri hastalık tedavilerinde etkin şekilde kullanırlardı. [iv]

7. Biyoterapi

 • İyileşmeyen yaralarda Maggot terapi (kurtçuk tedavisi); omurilik hastalıklarında Hippoterapi (atla tedavi); sinir sistemi hastalıklarında Apiterapi (arıyla tedavi), cilt hastalıklarında kullanılan İhtioterapi (balıkla tedavi) günümüzde uygulaması ve araştırmaları devam eden geleneksel tıp yöntemlerindendir.

8. Beden Temizlikleri / Arınma

 • Geleneksel Tedavi usullerinde temizlik içten dışa doğru gerçekleşir. Vücuttan atılan her şey vücut için sağaltıcıdır. Her organın müshili vardır. Bunu sağlamak için bitkiler, lavman ile bağırsak temizliği ve kusma yöntemleri kullanılır.
 • Osmanlı Hekimleri beden temizliğinde önemli hususlara riayet ederdi.

i. Vücuda zarar veren maddenin bilinmesi
ii. Bu maddenin atılması gereken miktarının bilinmesi
iii. Uygun yöntemlerle çıkartılması
iv. Fazlalık olan maddenin doğru zamanda çıkartılması

Beden temizliğinde özellikle lavmanın üzerinde durulur. İbni Sina “Can bağırsaktadır” derken Hipokrat “Bütün hastalıklar bağırsakta başlar” der. Nobel ödüllü Mikrobiyolog İlya Meçnikov bunun önemini “Ölüm bağırsakta başlar” sözüyle özetler.

Osmanlı Hekimine göre Beden Temizliği;

Zahmet neden görürse, çıkan ol ola,
Ol çıkan nesne, gereği kadar gide,
Çıkacak nesneyi adet nice ise ol adetçe çıkara
Pişmeden maddeyi yerinden koparmak istemeye

9. Rukye-Ruhsal Tedavi

 • Psikosomatik ve psikolojik hastalıklarda dua, ibadet ve meditasyonun iyileştirici etki gösterdiğine inanılır. Günümüzde birçok modern hastanede iyileşmeye yardımcı olması amacı ile din görevlileri bulundurulur. Bazı kanser vak’alarının “inanç tedavisi” ile iyileştirildiği rapor edilmiştir. [v] [vi]
 • Beden ve ruh ayrı düşünülmez; ruh ve beden bütüncül şekilde değerlendirilir. Bedende olan ruhu, ruhta olan bedeni etkiler. Tedavide de hastalıkta da böyledir

10. Aromaterapi:

 • Maddeler içinde nüfuz etme gücünün en yüksek olduğu haldir.
 • Maddenin en latif halidir. Bu yönleriyle tüm organları katı ilaçlardan daha hızlı etkiler. Özellikle gül, ıtır, günlük kokuları kullanılmıştır.

11. Sesle Tedavi:

 • Ruhsal tedavilere ek olarak kullanılırdı. Kur’an okuma, su sesi, doğa sesleri, su sesi ve müzik aletleri kullanılır. Türkiye’de psikiyatrinin kurucusu Prof. Dr. Mazhar Osman’ın klinikte bu tedavilere başvurduğu bilinmektedir.

12. Fitoterapi (Bitkilerle Tedavi):

 • Geleneksel Tıp tedaviler arasında en yaygın ve meşhurudur. Bitkiler mizaçlara göre kullanılır. Ancak tedavide karışık bitkisel ilaçlara geçmek tercih edilmez. Bunun yerine önce zararlılar terk edilir, gıda terk edilir veya azaltılır, sonra besleyici gıdalar mizaca göre kullanılır. Eğer cevap alınmazsa ‘ilaç gıdalar’ kullanılır. Bunlar basit ilaçlardır; karışım değildir. Bunların da yetmeyeceği durumlarda ‘deva gıdalar’ kullanılırdı. Bunların da etki etmeyeceği düşünülen durumlarda ise ‘akrabazin’ denen karışık ilaçlar kullanılırdı.

Kaynakça:

[i] Hakim Muniiddin Chishti, The Handbook of Traditional Healers

[ii] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2676596/?tool=pubmed

[iii] http://www.jsnm.org/files/paper/anm/ams203/ANM20-3-07.pdf

[iv] http://tipbilimleri.turkiyeklinikleri.com/abstract-tr_52469.html

[v] http://www.ntvmsnbc.com/id/25128545/

[vi] http://www.sciencedaily.com/releases/2012/08/120820132332.htm

1. kısımda: Geleneksel Tıp: Tüm Zamanların En İyisi (Geleneskel Tıbbın Temelleri, Unsurlar, Hıltlar, Mizaçlar)

2. kısında: Geleneksel Tıbbın Merkezinde Sağlık Vardır

0 Users (0 votes)
What people say... Leave your rating
Sort by:

Be the first to leave a review.

User Avatar
Verified
{{{ review.rating_title }}}
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Show more
{{ pageNumber+1 }}
Leave your rating

Your browser does not support images upload. Please choose a modern one

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

More in Featured

description of a hospital room esl cover letter writer for hire ca write music course work top personal essay proofreading site online type my cheap article review online help with my essays online cheap admission essay writing for hire au esl mba scholarship essay assistance top report ghostwriter for hire for school pay to do top scholarship essay on presidential elections popular creative writing ghostwriter services for college popular article ghostwriting services us popular personal statement ghostwriter service for college trifles the play help with top cheap essay on donald trump creative essay on health top argumentative essay editing site gb help with my composition blog popular dissertation methodology writing for hire ca custom course work proofreading services gb who is miss watson 12 angry men text esl college presentation samples blog ghostwriting services usa popular annotated bibliography ghostwriters site for mba hitler good leader best dissertation ghostwriter services uk cheap phd blog post topic help with my accounting dissertation proposal type my anthropology business plan visual rhetoric essay examples blog post editing services usa type my professional critical thinking professional dissertation proofreading websites for college cheap term paper editing for hire uk esl article review writer websites usa top mba creative essay sample pay to write chemistry dissertation conclusion analysis essay topic best dissertation hypothesis ghostwriter sites for phd the sixties movie help with custom admission paper top blog writers website for mba learning essay best dissertation proposal ghostwriters sites for college custom dissertation conclusion editor website for university top term paper proofreading services for masters esl mba home work assistance professional annotated bibliography writer site usa benefits of tv esl critical analysis essay writing sites for mba popular critical analysis essay editing services for college top reflective essay editor website us pay for management book review esl report ghostwriting sites uk top school essay editor service for university popular dissertation proofreading websites au cheap biography editor for hire for phd professional expository essay ghostwriters websites for masters cheap content editor services type my film studies papers pay for philosophy dissertation methodology esl phd essay proofreading website gb custom dissertation methodology ghostwriters site cheap term paper proofreading websites esl rhetorical analysis essay ghostwriters services for masters essay editor services ca custom creative writing writers services for masters cheap phd essay editing websites for university top critical thinking ghostwriting site ca esl personal statement editor for hire ca the color purple page count best content writers site for college esl rhetorical analysis essay proofreading services for mba professional admission paper ghostwriting services for mba popular dissertation writing for hire us popular annotated bibliography ghostwriters services au professional thesis ghostwriting websites ca custom dissertation writer service for phd popular admission essay ghostwriting for hire uk cheap personal essay ghostwriting for hire for mba professional cheap essay proofreading for hire for mba esl article review editor services for school masters essay editor site uk professional dissertation methodology ghostwriter site for university best blog post ghostwriting for hire for college cheap article ghostwriters sites usa write my cheap biography top dissertation proposal ghostwriter services for masters esl dissertation proposal writing sites online resume writing sites cheap papers ghostwriters service for phd best book review editing for hire uk popular admission essay writer services for masters esl cover letter writers for hire for phd best blog post ghostwriters service for mba best literature review editor site uk best creative writing editor site for university cheap assignment writing website for phd popular admission paper ghostwriting services uk descriptive ghostwriter service au esl dissertation hypothesis ghostwriter websites for university custom research proposal writing sites for masters professional paper ghostwriters sites for phd top reflective essay editor sites for phd top dissertation introduction proofreading service au best personal statement editing sites for masters top course work ghostwriters service gb custom critical analysis essay ghostwriting site usa professional literature review ghostwriting website online popular term paper editor site au professional dissertation results ghostwriter services for phd best dissertation ghostwriter services for mba popular admission essay writers websites cheap best essay editing services pay to do astronomy problem solving pay to get university essay on presidential elections cheap paper writing websites uk professional paper writers websites ca help me write best dissertation methodology online professional personal statement writer service au landfills in indiana cheap mba essay editing service ca pardoner canterbury tales type my cheap analysis essay esl mba annotated bibliography examples esl report editing websites au sybil isabel dorsett custom book review writing websites for college catcher in the rye settings write women and gender studies resume a seperate peace theme help with theater studies assignment best masters definition essay advice pay to write custom personal essay on brexit best annotated bibliography writer site usa masters essay editing services usa best dissertation proposal ghostwriters service for masters emily effect top definition essay writer services uk cheap book review ghostwriters site for masters best college thesis proposal example esl paper editor service for masters best rhetorical analysis essay ghostwriter websites usa help me write professional cheap essay on brexit the great rite pay to do ecology blog post professional dissertation conclusion ghostwriters service us popular custom essay ghostwriting services for mba popular persuasive essay editing site uk pay to get leadership term paper why do i want to become a nurse essay buy logic dissertation proposal phd ghostwriters site usa best resume writing services au esl college essay ghostwriters for hire for college do my cheap critical analysis essay online help writing engineering thesis proposal custom dissertation results ghostwriting for hire us custom home work editing services esl report writers site online popular paper writers service for school professional creative essay ghostwriters for hire uk help me write u.s. history and government dissertation methodology top thesis statement editor services us best article proofreading websites for college esl essays editing site for masters esl movie review writers services for masters university essay ghostwriters services custom blog post writing for hire online identity achievement in adolescence top persuasive essay writers websites us professional speech ghostwriter services uk esl analysis essay ghostwriting websites for phd popular research paper ghostwriting for hire usa custom research paper writers sites for phd cheap report writers site for masters custom dissertation editor services for phd best personal essay editor service online best business plan ghostwriters services gb someone i admire top argumentative essay writers services usa pay to get custom creative essay on donald trump failure essay example professional dissertation methodology ghostwriter for hire for school pay for my finance dissertation abstract popular letter ghostwriters website us professional report writing services us teleological argument for gods existence best critical thinking ghostwriters websites for university dissertation hypothesis ghostwriting websites online friendship of mice and men cheap phd cover letter help professional business plan editing service ca best movie review editor for hire for university custom reflective essay ghostwriting sites for phd best creative essay writing websites usa type my science biography help with my marketing dissertation abstract top resume ghostwriters website gb tom sawyer gang professional scholarship essay editor sites online popular papers writing for hire custom essay writers service au professional persuasive essay ghostwriter service ca top phd essay writing sites au human resource management ghostwriter site help with my professional university essay on trump cheap expository essay editing service gb cheap dissertation proposal writer sites for mba esl essays ghostwriting website for school cheap dissertation chapter editing website us professional home work editor services usa top best essay editor websites online custom thesis proposal ghostwriters website for university best report writer services gb best home work editor service for university popular course work ghostwriter sites usa buy business curriculum vitae as i lay dying literary criticism custom course work writing site for college esl critical essay writing service us popular biography writer site for school order calculus essay esl analysis essay ghostwriting websites esl university essay editor sites online top blog editing site for masters esl course work ghostwriters sites for school professional phd essay writing website online cheap thesis writing for hire gb buy esl best essay on pokemon go best application letter ghostwriters sites for phd custom dissertation abstract editor site for mba popular curriculum vitae editor websites us popular personal essay ghostwriting for hire for university cheap literature review ghostwriters service us best critical analysis essay editing website for university death of a salesman plot write best expository essay online top university essay on hillary clinton esl masters essay proofreading site ca top critical analysis essay writing for hire ca pay to get engineering admission paper popular research proposal proofreading services gb esl article proofreading sites for mba pay to do best essays professional dissertation results writing services gb esl critical thinking proofreading for hire for phd resume ghostwriting service us top critical essay editing website for university best annotated bibliography ghostwriting site for mba esl personal statement ghostwriter website for masters help writing top persuasive essay online cheap cover letter ghostwriter services us help with top dissertation online top analysis essay writers sites gb cheap essays ghostwriting websites gb custom phd essay writer services for college write my culture research proposal cheap course work editor service gb professional critical analysis essay writing sites online esl scholarship essay proofreading site uk popular assignment writer service ca cheap movie review writer site uk a pair of tickets by amy tan summary professional dissertation chapter ghostwriting website for phd popular personal essay ghostwriting service for phd presentation writing services au best expository essay proofreading website for phd best speech editing website why are school uniforms important pay to get management dissertation conclusion popular masters case study samples popular content editor service online order nursing business plan cheap thesis statement editing services usa popular admission paper writers sites write professional critical essay on trump cheap ghostwriter services gb top college letter example esl essay ghostwriting sites for masters best descriptive essay proofreading websites uk best expository essay ghostwriters services gb masters writer service online esl curriculum vitae ghostwriter sites for phd write me best dissertation methodology cheap research proposal ghostwriters sites for college cheap dissertation ghostwriter site gb custom masters annotated bibliography topic best research proposal writing websites for university popular definition essay editor site gb pay for world literature paper cheap cv editor services usa top dissertation editor site for college cheap thesis ghostwriter service usa descriptive essay ghostwriting websites esl movie review ghostwriter website cheap application letter writer site online pay for astronomy problem solving professional phd essay editing service for university cheap dissertation proposal ghostwriters websites for masters esl book review writer websites for college order culture dissertation hypothesis cheap dissertation introduction writing services au problem solving writers service gb best phd essay writer websites uk esl paper ghostwriters sites cheap blog editing site for college help with my ancient civilizations dissertation chapter best mba essay ghostwriters for hire us custom masters essay writers website for university custom persuasive essay editing website letter ghostwriter site psychology essay ghostwriters website essays about helping others popular reflective essay ghostwriters websites uk problem solving editing service us popular curriculum vitae ghostwriters for hire ca custom essays editing websites for college course work ghostwriting for hire cheap research paper writing site uk popular content ghostwriters service au custom essays proofreading websites online top best essay on hillary clinton esl argumentative essay editor websites for masters top expository essay proofreading sites ca popular cv proofreading websites gb popular annotated bibliography editor website for college best cover letter editing website usa top analysis essay writers website for university professional cover letter writing websites custom scholarship essay ghostwriting sites for school help with ecology speech esl dissertation results writers site for college buy esl expository essay online esl blog post editing websites gb pay for my women and gender studies case study top scholarship essay writer service online top masters essay editor sites online type my best reflective essay on lincoln popular reflective essay editing services gb pay to get journalism book review help with my university essay on trump education of a wasp best critical analysis essay ghostwriter for hire for masters top course work ghostwriting site for phd professional letter proofreading sites usa help me write philosophy research paper custom dissertation conclusion editing website usa best personal statement ghostwriter websites usa type my custom custom essay on hacking best course work editing sites for college cheap argumentative essay writing sites us help with my ancient civilizations personal statement esl cover letter editing for hire for masters custom critical essay ghostwriting for hire ca cheap presentation writing websites au school writer websites online cheap scholarship essay writing site for school best persuasive essay editor service for school esl biography editor sites ca professional literature review writer website best college article review samples top bibliography editor sites online popular personal statement ghostwriting service usa esl cheap essay writer service au popular essay editor websites usa best definition essay writers service online top dissertation proposal writing services for college esl home work proofreading service for college smoking cigarettes essay pay to write business case study best paper ghostwriters websites for college movie review writing websites online esl movie review writing service usa popular business plan editor services for university esl dissertation chapter writer websites usa masters essay editor site online popular creative writing ghostwriters website for college critical essay writing services online rhetorical analysis essay editor services best critical thinking editor website us custom thesis ghostwriter services uk best speech ghostwriters service for mba popular cv writing services for masters write top phd essay on hacking custom dissertation introduction editing website for phd esl letter writing websites online esl term paper editing websites online popular movie review writer service gb best book review writing websites for phd top argumentative essay ghostwriter for hire for phd top problem solving ghostwriting for hire for university custom critical thinking ghostwriting for hire ca custom blog editor sites usa write me government blog post professional college cheap essay help esl biography writer for hire for masters professional dissertation results writing website au cheap dissertation chapter ghostwriter service gb best case study ghostwriters website for university top case study writers for hire us opinion essay examples free annotated bibliography editor sites ca popular critical analysis essay ghostwriter service uk popular dissertation abstract writing service for masters popular assignment editing site for college professional assignment ghostwriter services us cheap essay writer for hire online custom case study editor website for school popular movie review ghostwriting service usa 270 or 30 06 help me write anthropology blog popular dissertation results ghostwriting services for school pay for management bibliography tourism ghostwriter websites government proofreading service achievement motivation refers to help with my best academic essay online best business plan ghostwriter service for college hawthorne and poe best curriculum vitae editor sites uk esl essays writers website gb should guns be illegal best book review ghostwriting service au popular speech ghostwriting for hire for mba cheap admission essay writer for hire usa cheap business plan proofreading for hire for university professional mba dissertation hypothesis assistance best best essay ghostwriters service ca best descriptive essay writer services usa custom content editor website gb popular analysis essay ghostwriters sites us custom case study proofreading website au the 60s miniseries popular cheap essay writing service for phd popular college essay ghostwriter service ca popular resume writing services best expository essay writer site for mba top article review editor services for university professional school essay ghostwriting site for college custom research paper ghostwriting websites gb nursing writing site popular biography writer service gb esl resume editor for hire type my physics resume custom business plan ghostwriters for hire us top reflective essay writers websites usa custom mba case study sample pay for accounting dissertation introduction article writer services usa custom cv ghostwriting website for phd cheap problem solving ghostwriting for hire for phd application letter proofreading websites us professional bibliography writer site college essay editor services us best analysis essay writers websites ca cheap admission essay writing services gb advancements in computer technology cheap reflective essay writer service ca custom problem solving editing websites for school popular definition essay writing sites au esl blog post ghostwriting for hire for mba esl cv ghostwriter site us creative essay on poetry buy technology problem solving write me esl expository essay on presidential elections custom dissertation chapter proofreading service for school professional biography ghostwriters services top essays editing websites ca best resume proofreading for hire for school esl business plan writer site for phd do my custom custom essay write me top homework online esl business plan writing sites usa school editing service uk top research proposal ghostwriting service ca custom thesis writing for hire for phd pay to write business curriculum vitae esl editing service au popular essay writers site online custom creative essay writing service gb custom research proposal ghostwriter website us write me best university essay on trump popular admission essay editing services for mba cover letter writer website us esl personal statement editing websites for university write management dissertation reflective essay writer sites usa best ghostwriters sites for school cheap phd admission essay advice best dissertation methodology ghostwriting site for college do my custom descriptive essay on donald trump top report editing websites ca professional paper writers service for school custom creative writing ghostwriter services for college top university article advice shakespeare studies essay editing site best dissertation abstract editor site au pay to write popular admission essay on lincoln
To Top